- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени

Месеци 2020 г. 2021 г. VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Юли 2020 г. 100,0 Август 2020 г. 100,0 100,0 Септември 2020 г. 99,4 99,4 100,0 Октомври 2020 г. 100,0 100,0 100,6 100,0 Ноември 2020 г. 100,1 100,1 100,7 100,1 100,0 Декември 2020 г. 100,7 100,8 101,2 100,6 […]