Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор: Труд и право,
Месеци 2020 г. 2021 г. VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII Юли 2020 г. 100,0 Август 2020 г. 100,0 100,0 Септември 2020 г. 99,4 99,4 100,0 Октомври 2020 г. 100,0 100,0 100,6 100,0 Ноември 2020 г. 100,1 100,1 100,7 100,1 100,0 Декември 2020 г. 100,7 100,8 101,2 100,6 […]