- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени

Месеци 2018 г. 2019 г. XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Декември 2018 г. 100,0 Януари 2019 г. 100,5 100,0 Февруари 2019 г. 101,0 100,5 100,0 Март 2019 г. 101,1 100,6 100,1 100,0 Април 2019 г. 101,6 101,1 100,6 100,5 100,0 Май 2019 г. 101,7 101,2 100,7 100,6 […]