Принтиране

Общи индекси на потребителските цени

Автор: Труд и право,
Месеци 2020 г. 2021 г. XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Декември 2020 г. 100,0 Януари 2021 г. 100,2 100,0 Февруари 2021 г. 100,8 100,6 100,0 Март 2021 г. 100,9 100,7 100,1 100,0 Април 2021 г. 101,6 101,4 100,8 100,7 100,0 Май 2021 г. 101,7 101,5 100,9 100,8 […]