- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени, 02.2021

Информацията е по предварителни данни на НСИ и е актуална към 01.03.2021 г.