Принтиране

Общи индекси на потребителските цени*

Автор: Труд и право,

 

Месеци

2019 г.

2020 г.

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Февруари 2019 г. 100,0
 Март 2019 г. 100,1 100,0
Април 2019 г. 100,6 100,5 100,0
Май 2019 г. 100,7 100,6 100,1 100,0
Юни 2019 г. 100,1 100,0 99,5 99,4 100,0
Юли 2019 г. 100,9 100,8 100,3 100,2 100,8 100,0
Август 2019 г. 101,0 100,9 100,4 100,3 100,9 100,1 100,0
Септември 2019 г. 100,7 100,6 100,1 100,0 100,6 99,8 99,7 100,0
Октомври 2019 г. 101,5 101,4 100,9 100,8 101,4 100,6 100,5 100,8 100,0
Ноември 2019 г. 102,0 101,9 101,4 101,3 101,9 101,1 101,0 101,3 100,5 100,0
Декември 2019 г. 102,7 102,6 102,1 102,0 102,6 101,8 101,7 102,0 101,2 100,7 100,0
Януари 2020 г. 103,6 103,5 103,0 102,9 103,5 102,7 102,6 102,9 102,1 101,6 100,9 100,0
Февруари 2020 г. 103,7 103,6 103,1 103,0 103,6 102,8 102,7 103,0 102,2 101,7 101,0 100,1 100,0

Годишната инфлация за февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3,7%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 18.03.2020 г.