- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Общи индекси на потребителските цени, 05.2020

 

Месеци 2019 г. 2020 г.
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
Април 2019 г. 100,0
Май 2019 г. 100,1 100,0
Юни 2019 г. 99,5 99,4 100,0
Юли 2019 г. 100,3 100,2 100,8 100,0
Август 2019 г. 100,4 100,3 100,9 100,1 100,0
Септември 2019 г. 100,1 100,0 100,6 99,8 99,7 100,0
Октомври 2019 г. 100,9 100,8 101,4 100,6 100,5 100,8 100,0
Ноември 2019 г. 101,4 101,3 101,9 101,1 101,0 101,3 100,5 100,0
Декември 2019 г. 102,1 102,0 102,6 101,8 101,7 102,0 101,2 100,7 100,0
Януари 2020 г. 103,0 102,9 103,5 102,7 102,6 102,9 102,1 101,6 100,9 100,0
Февруари 2020 г. 103,1 103,0 103,6 102,8 102,7 103,0 102,2 101,7 101,0 100,1 100,0
Март 2020 г. 102,5 102,4 103,0 102,2 102,1 102,4 101,6 101,1 100,4 99,5 99,4 100,0
Април 2020 г. 101,9 101,8 102,4 101,6 101,5 101,8 101,0 100,5 99,8 98,9 98,8 99,4 100,0

Годишната инфлация за април 2020 г. спрямо април 2019 г. е 1,8%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 21.05.2020 г.