- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обменни курсове на основните валути за периода 9 август – 9 септември 2022 г.

Дата Обменен курс на БНБ USD/BGN Кръстосан курс EUR/USD BGN за 1 USD USD за 1 BGN USD за 1 EUR EUR за 1 USD 09.08.2022 г. 1,91111 0,52326 1,02340 0,97714 10.08.2022 г. 1,90775 0,52418 1,02520 0,97542 11.08.2022 г. 1,89188 0,52857 1,03380 0,96730 12.08.2022 г. 1,90163 0,52586 1,02850 0,97229 15.08.2022 г. 1,91842 0,52126 1,01950 0,98087 […]