- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обменни курсове на основните валути за периода 15 януари – 15 февруари 2021 г.

Дата Обменен курс на БНБ USD/BGN Кръстосан курс EUR/USD BGN за 1 USD USD за 1 BGN USD за 1 EUR EUR за 1 USD 15.01.2021 г. 1,61332 0,61984 1,21230 0,82488 18.01.2021 г. 1,62121 0,61682 1,20640 0,82891 19.01.2021 г. 1,61212 0,62030 1,21320 0,82426 20.01.2021 г. 1,61625 0,61872 1,21010 0,82638 21.01.2021 г. 1,60868 0,62163 1,21580 0,82251 22.01.2021 г. 1,60868 0,62163 1,21580 0,82251 […]