- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обменни курсове на основните валути за периода 15 октомври – 15 ноември 2021 г.

Обменните курсове са отнесени към деня на тяхното определяне от БНБ – към 18.00 ч. за съответната дата.