- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обменни курсове на основните валути за периода 10 ноември – 8 декември 2021 г.

Обменните курсове са отнесени към деня на тяхното определяне от БНБ – към 18.00 ч. за съответната дата.