Принтиране

Минимална работна заплата за страната за периода 2001 – 2023 година

Автор: Труд и право,
В сила от Размер в лева Правно основание 01.04.2001 г. 85,00 ПМС № 64 от 16.03.2001 г. (ДВ, бр. 28 от 2001 г.) 01.10.2001 г. 100,00 ПМС № 209 от 21.09.2001 г. (ДВ, бр. 82 от 2001 г.) 01.01.2003 г. 110,00 ПМС № 1 от 03.01.2003 г. (ДВ, бр. 4 от 2003 г.) 01.01.2004 г. […]