Принтиране

Календар на счетоводителя – Юни 2023 г.

Автор: Труд и право,
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: ЮНИ 2023 г. 10.06. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.06. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВТС 14.06. Подаване на справка-декларация […]