Принтиране

Календар на счетоводителя – Септември 2023

Автор: Труд и право
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: Септември 2023 г. 10.09. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.09. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВТС 14.09. Подаване на справка-декларация […]