Принтиране

Календар на счетоводителя – Септември 2022 г.

Автор: Труд и право,
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: СЕПТЕМВРИ 2022 г. 10.09. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.09. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВОТС 14.09. Подаване на справка-декларация […]