Принтиране

Календар на счетоводителя – Февруари 2023

Автор: Труд и право,
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: ФЕВРУАРИ 2023 г. 10.02. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.02. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/ изпращания по ЗСВТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВТС 14.02. Подаване на […]