Принтиране

Календар на счетоводителя – Декември 2021

Автор: Труд и право,
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: ДЕКЕМВРИ 2021 г. 01.12. Месечни авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО. Чл. 90 ЗКПО 01.12. Тримесечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО за трето тримесечие. Чл. 90 ЗКПО 10.12. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет […]