Принтиране

Календар на счетоводителя – Август 2022

Автор: Труд и право,
Дата: Изтича срокът за: Правно основание: АВГУСТ 2022 г. 10.08. Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец. Чл. 239, чл. 240 ЗКПО 14.08. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/ изпращания по ЗСВОТС за предходния месец. Чл. 11 ЗСВОТС 14.08. Подаване на […]