Принтиране

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с попълването на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ

Автор: Лорета Цветкова,
Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ в случаите на дългосрочно командировани служители в чужбина