- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020

Българско юридическо лице с предмет на дейност инженерни услуги – автоматизация на производството на промишлени предприятия в областта на енергетиката, по задание на клиента планира, програмира, автоматизира производствения процес, тества клиентския софтуер и изготвя документация.