Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020

Автор: Евгения Попова,
Българско юридическо лице с предмет на дейност инженерни услуги - автоматизация на производството на промишлени предприятия в областта на енергетиката, по задание на клиента планира, програмира, автоматизира производствения процес, тества клиентския софтуер и изготвя документация.