- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020

Дружество осъществява финансиране на физически лица, като придобива техните автомобили по силата на договор за покупко-продажба на МПС, а в замяна им предоставя съответното финансиране под формата на продажната цена на МПС-то.