Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020

Автор: Евгения Попова,
Дружество осъществява финансиране на физически лица, като придобива техните автомобили по силата на договор за покупко-продажба на МПС, а в замяна им предоставя съответното финансиране под формата на продажната цена на МПС-то.