- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020

Налице е договор между дружество и негов работник за повишаване на професионалната му квалификация съгласно чл. 234 от Кодекса на труда (КТ).