Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020

Автор: Евгения Попова,
Налице е договор между дружество и негов работник за повишаване на професионалната му квалификация съгласно чл. 234 от Кодекса на труда (КТ).