- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020

Физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС лице, отдава под наем собствен недвижим имот на предприятие.