Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020

Автор: Евгения Попова,
Физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС лице, отдава под наем собствен недвижим имот на предприятие.