Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020

Автор: Евгения Попова,
Физическо лице по силата на съдебно решение следва да заплати на друго физическо лице обезщетение на основание чл. 59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за лишаване от ползване на собствения му недвижим имот.