Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2020

Автор: Евгения Попова,
Местни физически лица купуват чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани от държави членки на ЕС и от трети държави, чрез лицензиран български инвестиционен посредник.