- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020

Търговско дружество е направило застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала, която не е задължителна по силата на нормативен акт.