Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020

Автор: Евгения Попова,
Търговско дружество е направило застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала, която не е задължителна по силата на нормативен акт.