Принтиране

Удължава се възможността за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

Автор: Лорета Цветкова
Приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. се забави, поради което парламентът прие и в „Държавен вестник“, бр. 53 от 20.06.2023 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.), Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО за 2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.).