Принтиране

Срокове за подаване и промени в Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година

Автор: Евгения Попова,
I. Подаване на годишната данъчна декларация