Принтиране

Санкции по ЗДДФЛ, налагани на физическите лица – преки носители на задължението за данък, и на лицата – платци на съответните доходи

Автор: Лорета Цветкова,
В следващите редове ще обърнем специално внимание на санкциите, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предвид особеностите при декларирането на доходите, свързани с установения по-дълъг срок за подаване на Годишната данъчна декларация от лицата по чл. 51, ал. 1 ЗДДФЛ.