Принтиране

Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година

Автор: Евгения Попова,
Основната част от промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2023 г., са реализирани със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.).