Принтиране

Предоставяне на информация за изплатени необлагаеми доходи от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ

Автор: Евгения Попова,
Една част от реализираните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2023 г., са свързани с предоставянето на информация със справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ, където е разширен обхватът на попълваните данни, като са включени някои необлагаеми доходи, които работодателите изплащат на физическите лица.