Принтиране

Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот от физическите лица

Автор: Лорета Цветкова,
Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в редакцията, действаща от 01.01.2021 г., дава възможност да се ползва данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.