Принтиране

Ползване на данъчните облекчения за деца с Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2021 година

Автор: Евгения Попова,
Както вече коментирахме на страниците на списанието, размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които се ползват за 2021 г., са многократно увеличени, спрямо тези, които се прилагаха за 2020 г., и поради това интересът тази година към ползване на облекченията е много голям.