Принтиране

Ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2022 година

Автор: Евгения Попова,
Размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г. бяха завишени с промяната на § 2, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и ще се прилагат за придобити през същата година доходи.