Принтиране

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2022 година

Автор: Лорета Цветкова,
От 09.03.2023 г. услугата по предварително попълнените данъчни декларации на физически лица за доходи получени през 2022 г., е достъпна в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите (НАП).