- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ