Принтиране

Подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 година

Автор: Евгения Попова,
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ