Принтиране

По-важни моменти при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2022 година

Автор: Лорета Цветкова,
В най-общ смисъл може да се каже, че задълженията на физическите лица, свързани с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2022 г., са аналогични на тези за предходната година.