Принтиране

Относно образците на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ и тяхното попълване

Автор: НАП
ВЪПРОС: Със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗДДФЛ, който беше публикуван в „Държавен вестник“, бр. 102 от 23.12.2023 г., бяха направени промени в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2023 г. и съответно ще се прилагат за доходи, придобити от физическите лица след тази дата.