- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Отговори на въпроси от работодатели във връзка с ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания от техните служители – 4/2021 г.

Нужно ли е да издаваме служебни бележки?