- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености при облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем

В практиката постоянно възникват редица въпроси относно коректното определяне на данъчните задължения на физически лица, които отдават под наем свои имоти както на предприятия и самоосигуряващи се лица, така и на други физически лица.