- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Особености при извършване на корекции в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година

От тази година е налице още един нов срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е относим само към декларирането на доходите на определена категория физически лица.