Принтиране

Особености при извършване на корекции в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година

Автор: Евгения Попова,
От тази година е налице още един нов срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е относим само към декларирането на доходите на определена категория физически лица.