Принтиране

Облагане на едноличен търговец при прекратяване на търговската дейност и заличаване на същия в търговския регистър

Автор: Лорета Цветкова,
ВЪПРОС: „Фирма притежава недвижим имот - сграда (къща за гости), построена частично със средства от Държавен фонд „Земеделие“.