- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Облагане доходите на физически лица от дейност като свободна професия и извънтрудови правоотношения

Формиране на облагаемия доход